Atlas dermatopatologie: Erythema multiforme (2023)

+ Úvod

+ Jak používat tento atlas

+ Podmínky používání atlasu

+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu

+ Technické informace o přípravě atlasu

+ Hardware

+ Software

+ Návod kpoužívání a ovládání atlasu

+ Pohyb mezi stránkami atlasu

+ Ovládání obrázků

+ Virtuální mikroskop

+ Obrázková loga

+ Problémy

+ Netscape

+ Microsoft Internet Explorer

+ Demonstrace některých obrazů

+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie

+ Literatura

+ Literatura použitá při přípravě atlasu

+ Podpora atlasu

+ Podpora atlasu

+ Kožní biopsie

+ Anatomie kůže

+ Epidermis

+ Oblast bazální membrány (junkce)

+ Dermis

+ Podkožní tuk

+ Funkce kůže

+ Terminologie

+ Další termíny

+ Speciální barvení

+ Vyšetření polarizačním mikroskopem

+ Imunofluorescence

+ Přímá imunofluorescence

+ Pemphigus vulgaris a jeho varianty (fluorescence)

+ Bulózní pemfigoid (imunofluorescence)

+ Pemphigoid (herpes) gestationis (imunofluorescence)

+ Dermatitis herpetiformis Duhring (imunofluorescence)

+ Lupus erythematosus (SLE, CCLE a SCLE); (imunofluorescence)

+ Sharpův syndrom

+ Lichen ruber planus (imunofluorescence)

+ Vaskulitis imunokomplexového typu (imunofluorescence)

+ Porphyria cutanea tarda (PCT) a hepatopatie

+ Nepřímá imunofluorescence

+ Antinukleární protilátky (ANA)

+ Endomysiální protilátky

+ Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA)

+ Nenádorové kožní choroby

+ Poruchy epidermis

+ Ichthyosis

+ Ichthyosis vulgaris

+ Ichthyosis lamellaris

+ X-linked ichthyosis

+ Epidermolytická hyperkeratóza (bulózní kongenitálníichthyosiformní erytrodermie)

+ Ichthyosis acquisita

+ Keratosis palmoplantaris, palmoplantar keratoderma

+ Ektodermální dysplázie

+ Psoriasis, psoriasis vulgaris

+ Psoriatická erytrodermie

+ Palmoplantární psoriáza a pustulózní psoriáza palmoplantární

+ Generalizovaná pustulární psoriáza (Zumbusch)

+ Lingua geographica

+ Psoriatiformní keratóza

+ Infantilní akropustulóza

+ Darierova choroba

+ Porokeratosis

+ Acrokeratoelastoidosis

+ Pityriasis rubra pilaris

+ Glukagonomový syndrom

+ Acrodermatitis enteropathica

+ Puchýřnaté choroby

+ Klasifikace

+ Impetigo

+ Staphylococcal scalded skin syndrom

+ Subkorneální pustulóza Sneddon-Wilkinson

+ Peeling skin syndrom, syndrom olupující se kůže

+ Akutní generalizovaná exanthematózní pustulóza (AGEP)

+ Pemphigus vulgaris

+ Pemphigus vegetans

+ Novorozenecký pemphigus

+ Pemphigus erythematosus Senear-Usher

+ Pemphigus foliaceus

+ Paraneoplastický pemfigus

+ IgA pemphigus

+ Hailey-Hailey (familiární benigní pemfigus)

+ Groverova choroba

+ Herpes zoster, varicella, Herpes simplex

+ Herpes simplex

+ Eczema herpeticatum Kaposi Juliusberg

+ Herpes zoster, varicella

+ Bulózní pemfigoid

+ Jizvící pemfigoid

+ Pemphigoid (herpes) gestationis

+ Porphyria cutanea tarda

+ Pseudoporphyrie

+ Bulla při diabetu

+ Dermatitis herpetiformis Duhring

+ IgA lineární dermatóza

+ Erythema multiforme

+ Toxická epidermální nekrolýza Lyell

+ Stevens Johnsonův syndrom

+ Graft versus host reakce

+ Epidermolysis bullosa

+ Epidermolysis bullosa dystrophica

+ Epidermolysis bullosa acquisita

+ Arteficiální štěrbiny vblízkosti bazaliomu

+ Alergická kontaktní dermatitida, akutní

+ Dyshidrotická dermatitis

+ Atopický ekzém (dermatitis atopica)

+ Subakutní a chronická ekzém dermatitis

+ Mikrobiální ekzém

+ Granuloma gluteale infantum

+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, akutní

+ Toxická kontaktní (iritativní) dermatitida, chronická

+ Seborhoická dermatitis

+ Pityriasis amiantacea

+ Změny způsobené mechanickými faktory (škrábání, otlak)

+ Lichen simplex

+ Strophulus

+ Prurigo gestationis

+ Prurigo nodularis

+ Prurigo senilis

+ Atopická dermatitis

+ Picker's nodule

+ Exkoriace

+ Granuloma fissuratum

+ Chronický otlak (kyčel)

+ Amputační pahýl

+ Tlaková nekróza

+ Tyloma, mozol

+ Clavus

+ Morsicatio buccarum

+ Převážně perivaskulární infiltráty horního koria

+ Pityriasis lichenoides Mucha Habermann

+ Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

+ Pityriasis lichenoides chronica

+ Pityriasis rosea Gibert

+ Difuzní zánětlivá infiltrace horního koria

+ Lichen ruber planus

+ Lichen verrucosus (hypertrophicus)

+ Lichen ruber, vezikulární

+ Lichen planopilaris

+ Lichen planus like keratosis (benigní lichenoidní keratóza)

+ Lichenoidní polékové reakce

+ Lichen nitidus

+ Lichen striatus

+ Erythema dyschromicum perstans

+ Poikilodermie Rothmund Thomson

+ Poikiloderma vasculare atrophicans

+ Infiltrace horního a hlubokého koria

+ Erythema annulare centrifugum (erythema figuratum)

+ Erythema gyratum repens

+ Lymfocytární infiltrát kůže Jessner-Kanof

+ Urticaria

+ Pruriginózní urtikariální papuly a plaky při těhotenství (PUPPP)

+ Wellsův syndrom

+ Hypereosinofilní syndrom

+ Granuloma faciei eosinophilicum

+ Erythema elevatum diutinum

+ Sweetův syndrom

+ Behcetova choroba

+ Pyoderma gangrenosum

+ Granulomatózní záněty

+ Granuloma annulare

+ Hluboké granuloma annulare

+ Granuloma multiforme

+ Anulární elastolytický granulom

+ Necrobiosis lipoidica

+ Granulomatosis disciformis Miescher

+ Nodózní revmatizmus

+ Chondrodermatitis nodularis chronica helicis

+ Polychondritis recurrens

+ Sarkoidóza

+ Erythema induratum Bazin

+ Granulomatózní procesy kolem cizích těles

+ Silikonový granulom

+ Nemoc kočičího škrábnutí

+ Cheilitis granulomatosa Miescher Melkerson Rosenthal

+ Intersticiální granulomatózní dermatitis

+ Crohnova nemoc, kožní projevy

+ Regrese a záněty postihující vazivo

+ Lupus erythematodes

+ Lupus erythematodes, akutní

+ Akutní novorozenecký lupus erythematodes

+ Lupus erythematodes, subakutní

+ Lupus erythematodes, chronický

+ Lupus erythematodes profundus

+ Dermatomyositis

+ Osteoarthritis, Heberdenovy uzly

+ Sklerodermie, morphea

+ Celková sklerodermie

+ Lokalizovaná sklerodermie, morphea

+ Lichen sclerosus et atrophicus

+ Pachydermoperiostosis

+ Eosinofilní fasciitis

+ Fibromatóza

+ Infantilní digitální fibromatóza (inclusion body fibromatosis)

+ Intravaskulární fasciitis

+ Desmoidní fibromatóza, desmoid

+ Striae distensae

+ Kožní transplantát

+ Perforující kolagenóza

+ Poruchy elastických vláken

+ Anetodermie

+ Elastolýza střední oblasti dermis (mid dermal elastolysis)

+ Solární degenerace elastiky koria

+ Pseudoxanthoma elasticum

+ Fokální lineární elastóza

+ Elastosis perforans serpiginosa

+ Vaskulitidy

+ Leukocytoklastická vaskulitis

+ Jiné vaskulitidy

+ Polyarteritis nodosa

+ Eosinofilická vaskulitis

+ Syndrom Churg-Strauss(ová)

+ Wegenerova granulomatóza

+ Thrombangiitis obliterans (Bürger)

+ Livedo vaskulitis

+ Disseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC)

+ Obrovskobuněčná arteritis Hortonova (temporální)

+ Purpura

+ Trombotická trombocytopenická purpura Moschowitz

+ Urtikariální vaskulitis

+ Vasculitis a mykotická sepse

+ Chronická venózní insuficience

+ Žilní varixy

+ Ulcus cruris

+ Superficiální trombóza

+ Superficiální tromboflebitis

+ Cutis marmorata, livedo reticularis, livedo racemosa

+ Kryoglobulinemie

+ Kryoglobulinemie při monoklonální gamapatii

+ Smíšená kryoglobulinémie

+ Acrocyanosis

+ Maligní atrofická papulóza Degos

+ Lymfedém

+ Lymphangitis

+ Akutní lymfangitis

+ Sklerozující lymfangitis penisu

+ Panikulitidy

+ Erythema nodosum

+ Panniculitis arteficialis (factitia)

+ Kalcifikující panikulitis

+ Chladová panikulitis

+ Eosinofilní panikulitis

+ Lipomembranózní panikulitis

+ Traumatická panikulitis

+ Panikulitis po steroidech

+ Pankreatická panikulitis

+ Další panikulitidy

+ Hromadění cizorodých materiálů vdermis

+ Amyloidóza

+ Systémová amyloidóza

+ Mucinózy

+ Generalizovaný myxedem

+ Pretibiální myxedem

+ Retikulární erythematózní mucinóza (REM)

+ Papulární mucinóza, lichen myxedematosus

+ Skleredém

+ Skleromyxedém

+ Myxom

+ Myxoidní cysta prstu

+ Depozita kalcia vdermis

+ Chronická dermatomyositis

+ Subepidermální kalcifikující uzlík

+ Calcinosis scroti

+ Tumoriformní kalcinóza

+ Kalcifylaxe

+ Dystrofické dermální kalcifikace

+ Osteom kožní

+ Progresivní oseózní heteroplázie

+ Dna, arthritis uratica

+ Hemosiderin

+ Tetováž

+ Amalgamová tetováž

+ Argyrosis

+ Pigmentace titanem

+ Depozita kortikosteroidů vdermis

+ Ochronóza

+ Milium colloidale

+ Podkožní emfyzém

+ Nádorové infiltrace dermis

+ Urticaria pigmentosa

+ HistiocytosisX, histiocytóza zLangerhansových buněk

+ Metastatická infiltrace dermis

+ Pagetův karcinom mammy

+ Extramamární Pagetova choroba

+ Šíření adenokarcinomu střeva do kůže

+ Bakteriální, mykotická a parazitární onemocnění

+ Bakteriální záněty spřevahou hnisavých procesů, pyodermie

+ Erozivní pustulóza hlavy

+ Erysipelas (růže)

+ Sepse bakteriální

+ Erysipeloid

+ Ecthyma

+ Orf

+ Angulus infectiosus

+ Afta

+ Flegmóna, gangréna

+ Erythrasma

+ Fokální plantární keratolýza

+ Borelióza

+ Erythema chronicum migrans

+ Borreliosis (acrodermatitis chronica atrophicans)

+ Adnátní listerióza

+ Pseudomonádové infekce nehtů

+ Acidorezistentní bakterie, aktinomycety

+ Tuberkulóza kůže

+ Scrofuloderma

+ Lupus vulgaris

+ Reakce na BCG vakcinaci a testech na sensitivitu

+ Papulonekrotický tuberkulid

+ Atypické mykobakteriózy

+ Lepra

+ Aktinomykóza

+ Madurská noha

+ Rhinosklerom

+ Francisella tularensis, tularemie

+ Mykotická onemocnění

+ Povrchové mykózy

+ Kandidóza

+ Tinea nigra

+ Dermatophyta

+ Folikulární mykóza

+ Hluboké mykózy

+ Cryptococcosis

+ Sporotrichosis

+ Mykózy nehtů

+ Paronychia candidomycetica

+ Parazitární onemocnění

+ Leishmaniasis

+ Demodicosis, Demodecidosis

+ Scabies

+ Larva migrans

+ Myiasis

+ Tungiasis

+ Pediculosis capitis

+ Pediculosis pubis

+ Pediculosis corporis

+ Cheyletielosis

+ Reakce na pokousání hmyzem

+ Klíště

+ Trombicula autumnalis, sametka podzimní

+ Poranění zvířaty

+ Reakce na pokousání netopýrem

+ Poranění trnuchou (rejnok)

+ Hand, foot and mouth disease

+ Gianotti Crostiho syndrom

+ Poruchy postihující vlasové folikuly

+ Acne vulgaris

+ Rosacea

+ Dermatitis perioralis

+ Lupus miliaris disseminatus faciei

+ Alopecie

+ Alopecia areata

+ Difusní alopecie

+ Defluvium

+ Pseudopelade Brocq

+ Alopecie u chronického lupus erythematodes

+ Folikulární mucinóza (alopecia mucinosa)

+ Primární folikulární mucinóza

+ Sekundární folikulární mucinóza při mycosis fungoides

+ Alopecia androgenica

+ Trichotillomanie

+ Trakční alopecie

+ Další choroby vlasových folikulů

+ Hnisavá folikulitis

+ Foliculitis keloidalis nuchae

+ Folliculitis decalvans, folliculitis abscedens et suffodiens,tufted hair folliculitis

+ Ostiofolikulitis (superficiální folikulitis)

+ Perforující folikulitis

+ Eosinofilní pustulární folikulitis, eosinofilní pustulosis

+ Eosinofilní pustulosis Ofuji

+ Keratosis pilaris

+ Lichen spinulosus

+ Trichostasis spinulosa

+ Ulerythema ophryogenes

+ Pili recurvati

+ Tufted hair

+ Plica polonica

+ Cutis verticis gyrata

+ Fox-Fordyce syndrome

+ Poruchy nehtů

+ Posttraumatická onycholýza

+ Psoriatická onycholýza

+ Onychoschisis

+ Onychogryphosis

+ Onychofágie

+ Pterygium unguis

+ Unguis incarnatus

+ Foveolae unguis

+ Leuconychia striata

+ Melanonychia striata

+ Syndrom Laugier Hunziker

+ Twenty nail dystrophy

+ Poruchy postihující potní žlázky

+ Hidradenitis axillaris (suppurativa)

+ Ekrinní hidradenitis sneutrofily palmoplantární

+ Ekrinní hidradenitis sneutrofily při chemotherapii

+ Miliaria

+ Nekrózy ekrinních potních žlázek

+ Myoklonická epilepsie

+ Světlobuněčná metaplázie vývodů ekrinních žlázek

+ Syringomucinózní metaplázie

+ Hlenová metaplázie

+ Hyperplasie potních žlázek

+ Postižení kůže zevními vlivy

+ Jizva

+ Cauterisatio (poleptání)

+ Combustio (spáleniny)

+ Congelatio

+ Livedo e calore, erythema ab igne

+ Dermatitis artefacta

+ Arteficiální dermatitis, způsobená sprejem

+ Hematom

+ Radiodermatitis

+ Radiodermatitis akutní

+ Radiodermatitis chronická

+ Fototoxické a fotoalergické reakce

+ Berloque dermatitis

+ Syndrom Favre-Racouchot

+ Poškození kůže slunečním zářením

+ Poruchy metabolismu a výživy

+ Pelagra

+ Rachitis, avitaminóza D

+ Scorbut, avitaminóza C

+ Polékové reakce

+ Lichenoidní polékové reakce

+ Poléková reakce ekzematoidního typu

+ Poléková reakce multiformního typu

+ Fixní poléková reakce

+ Toxoalergická léková reakce

+ Vesikulární poléková reakce

+ Pustulární léková reakce

+ Folikulitis při terapii inhibitory EGFR

+ Therapie antagonisty TNF-α

+ Terapie inhibitory tyrosinkinázy

+ Nekrotizující polékové reakce

+ Jiné polékové reakce

+ Kumarinová nekróza, krvácení po kumarinu

+ Strie po dlouhodobé léčbě kortikosteroidy

+ Kožní organoidní névy a malformace

+ Nevus sebaceus (Jadassohn)

+ Epidermální névus

+ Ichthyosis hystrix (rozsáhlý lineární epidermální névus)

+ Inflammatorní lineární verukosní epidermální névus (ILVEN)

+ Nevus comedonicus

+ Familiární dyskeratotické komedony

+ White sponge névus ústní sliznice

+ Nevus lipomatosus

+ Nevus collagenicus

+ Fibrózní hamartom dětského věku

+ Aplasia cutis congenita

+ Poruchy melaninové pigmentace

+ Vitiligo

+ Hypomelanosis guttata

+ Pityriasis alba

+ Albinismus

+ Melasma, chloasma

+ Piha, ephelis

+ Melanocytární makula rtu nebo genitálu

+ Syndrom Dowling-Degos, retikulární pigmentovaná dermatóza Degos

+ Notalgia paresthetica

+ Melanodermatitis toxica, melanosis Riehl

+ Incontinentia pigmenti

+ Nevus achromicus

+ Jiné léze

+ Fistula, sinus

+ Kožní nádory

+ Diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory

+ Benigní nádory epidermis

+ Seborhoická veruka (seborhoická keratóza)

+ Melanoakantom

+ Dermatosis papulosa nigra

+ Lentigo solaris

+ Ink-spot lentigo

+ PUVA lentigo

+ Beckerův névus (melanóza)

+ Stucco keratosis

+ Acrokeratosis verruciformis Hopf

+ Hyperkeratosis lenticularis perstans Flegel

+ Splývající a retikulární papilomatóza

+ Acanthosis nigricans

+ Keratotické procesy

+ Mnohočetné drobné prstovité keratózy

+ Postiradiační hyperkeratózy

+ Drobné agregované keratózy

+ Vosková dermatóza (waxy dermatosis)

+ Warty dyskeratom (solitární m.Darier)

+ Akantolytický akantom

+ Verukózní afekce způsobené papilomaviry (HPV)

+ Verruca vulgaris

+ Verruca filiformis

+ Verruca plantaris

+ Verruca plana

+ Epidermodysplasia verruciformis

+ Condyloma acuminatum

+ Fokální epiteliální hyperplázie Heck, multifokální papilomavirová epiteliální hyperplázie (MPVEH)

+ Hirsutes papillares

+ Bowenoidní papulóza genitálu

+ Invertovaná folikulární keratóza

+ Molluscum contagiosum

+ Arzénová keratóza

+ Velkobuněčný akantom

+ Epidermolytický akantom

+ Knuckle pads

+ Keratoakantom

+ Světlobuněčný akantom

+ Světlobuněčná papulóza

+ Pseudoepiteliomatózní hyperplázie

+ Folikulární indukce

+ Sebaceózní indukce

+ Maligní nádory epidermis

+ Solární keratóza

+ Aktinická cheilitis

+ Bowenův intraepidermální karcinom

+ Bowenova choroba, pagetoidní

+ Queyratova choroba

+ Vulvární intraepiteliální neoplasie (VINIII.)

+ Dysplasie/in situ karcinom z bazaloidních buněk

+ Cornu cutaneum

+ Trichilemální cornu cutaneum

+ Bazaliom

+ Metatypický karcinom (spinobazocelulární)

+ Spinocelulární karcinom

+ Verukózní karcinom

+ Obrovské kondylomy Buschke-Loewenstein

+ Basaloidní, kloakogenní karcinom

+ Lymfoepiteliomu podobný karcinom kůže

+ Nádory kožních adnex

+ Nádory zvlasového folikulu

+ Névus zvlasového folikulu

+ Aberantní folikul

+ Trichofolikulom

+ Trichoadenom

+ Dilatovaný porus Winerův

+ Akantom vlasové pochvy

+ Trichoepiteliom (superficiální trichoblastom)

+ Trichoblastom

+ Desmoplastický trichoepiteliom

+ Tricholemmom

+ Desmoplastický tricholemmom

+ Trichomatricom (pilomatrixom, Malherbův kalcifikující epiteliom)

+ Trichomatrikální karcinom

+ Folikulosebaceózní hamartom

+ Tumor folikulárního infundibula

+ Trichodiskom, fibrofolikulom

+ Perifolikulární fibrom

+ Nádory potních žlázek

+ Axilární heterotopie mammárních žlázek

+ Ekrinní névus

+ Apokrinní névus (hyperplasie)

+ Ekrinní angiomatózní hamartom

+ Cylindrom

+ Spiradenom

+ Nodulární hidradenom

+ Cystický nodulární hidradenom

+ Apokrinní hidradenokarcinom

+ Syringom

+ Papilární ekrinní adenom

+ Apokrinní névus

+ Anální polyp z mammárních žlázek

+ Chondroidní syringom, smíšený tumor potní žlázky

+ Syringocystadenoma papilliferum

+ Hidradenoma papilliferum

+ Tubulární apokrinní adenom

+ Adenom bradavky

+ Porom

+ Ekrinní porom

+ Hidroacanthoma simplex

+ Dermal duct tumor

+ Maligní porom, porokarcinom

+ Syringofibroadenom

+ Intraepidermální epiteliom Borst Jadassohn

+ Mikrocystický adnexální karcinom

+ Adenoidně cystický karcinom

+ Ekrinní karcinom

+ Mucinózní karcinom kůže

+ Fibroadenom

+ Sebaceózní tumory

+ Ektopické sebaceózní žlázky

+ Nevus sebaceus (Jadassohn)

+ Sebaceózní hyperplázie

+ Sebaceózní hyperplázie penisu

+ Sebaceózní adenom

+ Sebaceom, sebaceózní epiteliom

+ Syndrom Muir-Torre

+ Kombinovaný adnexální tumor

+ Cowdenův syndrom

+ Mesenchymové nádory

+ Sklerozující fibrom

+ Dermatofibrom (histiocytom kůže)

+ Dermatomyofibrom

+ Atypický fibroxantom

+ Dermatofibrosarcoma protuberans

+ Bednářův tumor, pigmentovaný dermatofibrosarcoma protuberans

+ Maligní fibrózní histiocytom, pleomorfní sarkom

+ Obrovskobuněčný fibroblastom

+ Kožní výrůstky

+ Fibroepitelový polyp, pendulující fibrom

+ Nadpočetný prst

+ Nadpočetná prsní bradavka

+ Akcesorní tragus

+ Fibrózní papule nosu (obličeje)

+ Akrální fibrokeratom

+ Získaný periunguální fibrokeratom

+ Vestibulární papuly vulvy

+ Fokální dermální hypoplázie Golz

+ Keloid

+ Lipom

+ Lipom běžného typu

+ Vřetenobuněčný a pleomorfní lipom

+ Lipomatóza

+ Angiolipom

+ Angiomyolipom

+ Liposarkom

+ Cévní tumory

+ Benigní cévní tumory

+ Kapilární hemangiom

+ Kavernózní hemangiom

+ Sinusoidální hemangiom

+ Venózní (cévní) jezírko

+ Blue rubber bleb nevus syndrome

+ Naevus simplex

+ Nevus flammeus

+ Arteriovenózní malformace, angiomatóza

+ Venózní malformace

+ Cutis marmorata teleangiectatica

+ Angioma serpiginosum

+ Teleangiektasie (povrchové hemangiomy) vterénu solární degenerace elastiky

+ Kongenitální teleangiektatický erythém (Bloom syndrom)

+ Osler Weber Rendu hereditární hemorhagická telangiektázie

+ Vřetenobuněčný hemangiom

+ Angiokeratom

+ Granulační tkáň

+ Intravaskulární hemangiom Massonův

+ Granuloma pyogenicum

+ Senilní hemangiomy

+ Získaný tufted hemangiom

+ Mikrovenulární hemangiom

+ Verukózní hemangiom

+ Targetoidní hemosiderotický hemangiom

+ Nevus araneus

+ Akrální arteriovenózní hemangiom

+ Cherry hemangiom

+ Epiteloidní hemangiom (angiolymfoidní hyperplázie)

+ Kimurova choroba

+ Bacilární angiomatóza (Rochalimea granulom)

+ Acroangiodermatitis

+ Nevus anemicus

+ Nodi hemorrhoidales

+ Dilatovaná céva

+ Cévní tumory o hraniční malignitě

+ Epiteloidní hemangioendoteliom

+ Retiformní hemangioendoteliom

+ Kaposiformní hemangioendoteliom

+ Maligní cévní tumory

+ Dabska tumor (papilární hemangioendoteliom)

+ Kaposiho sarkom

+ Angiosarkom

+ Tumory lymfatických cév

+ Lymfangiom

+ Glomus tumor

+ Glomangiom

+ Hemangiopericytom

+ Nádory zhladkého svalstva

+ Leiomyom zm. arrector pili

+ Nádory zhladkého svalu arteriol

+ Nádory zhladkého svalu tunica dartos

+ Leiomyosarkom

+ Rhabdomyom, rhabdomyomatózní mesenchymální hamartom

+ Adenoma (angiofibroma) sebaceum Pringle

+ Papuly penisu (pearly penile papules)

+ Histiocytární tumory a proliferace

+ Xanthom

+ Juvenilní xantogranulom

+ Nekrobiotický xantogranulom

+ Retikulohistiocytom

+ Benigní histiocytóza hlavy

+ Obrovskobuněčný tumor šlachové pochvy

+ Obrovskobuněčný tumor měkkých tkání nebo kůže

+ Histiocytární sarkom

+ Neurogenní nádory

+ Benigní neurogenní nádory

+ Neurofibrom

+ Recklinghausenova choroba

+ Schwannom (neurilemmom)

+ Traumatický neurom

+ Neurohamartom

+ Neurothekeom

+ Nádor zgranulárních buněk, myoblastický myom, Abrikosovův tumor

+ Maligní neurogenní nádory

+ Epiteloidní sarkom

+ Lymfomy

+ WHO klasifikace kožních lymfomů

+ Pseudolymfom, lymfocytom

+ PseudolymfomB

+ PseudolymfomT

+ Kožní lymfoproliferativní infiltráty jiné než lymfomy

+ Reakce na hmyzí bodnutí

+ Sinusová histiocytóza smasivní lymphadenopatií Rosai-Dorfman

+ Leishmaniasis

+ Angioimunoblastická lymfadenopatie

+ Kožní projevy u uzlinových maligních lymfomů

+ T lymfomy

+ Small plaque parapsoriasis

+ Parapsoriasis large plaque

+ Mycosis fungoides

+ Folikulotropní mycosis fungoides

+ Granulomatózní slack skin

+ Pagetoidní retikulóza Worringer Kolopp

+ Sézaryho syndrom

+ CD 30+ T lymfoproliferativní kožní poruchy

+ Lymfomatoidní papulóza

+ Anaplastický velkobuněčný lymfomT

+ Podkožní panniculitis-like alpha/beta Tlymfom

+ Primární kožní periferní Tlymfom, blíže nespecifikovaný

+ CD8 pozitivní Tlymfom (cytotoxický)

+ Tkožní lymfomy sreceptory typu gama/delta

+ Pleomorfní Tlymfom zmalých a středně velkých lymfocytů

+ NKlymfom (CD56+)

+ Tlymfom/leukemie dospělých (Adult Tcell lymphoma)

+ Syringolymfoidní hyperplázie salopecií

+ Pleomorfní Tlymfom ze středních a velkých buněk (HTLV-1 +/-)

+ Juvenilní granulomatózní kožní Tlymfom

+ LymfomT, bohatý na Blymfocyty

+ Angiocentrický a angiodestruktivní lymfom

+ Tzónový lymfom, Lennert and Mohri

+ Intravaskulární Tlymfom

+ B lymfomy

+ Folikulární lymfom

+ Sekundární infiltrace kůže u uzlinového folikulárního lymfomu

+ Lymfom marginální zóny

+ Kožní imunocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny

+ Kožní plasmocytom, varianta kožního lymfomu marginální zóny

+ Velkobuněčný difuzní kožní Blymfom

+ Velkobuněčný difuzní kožní Blymfom postihující dolní končetiny (leg type)

+ Difuzní kožní velkobuněčný Blymfom, jiný než končetinový

+ Blymfom bohatý na Tlymfocyty

+ Intravaskulární Blymfom

+ Lymfoblastický lymfomB

+ Lymfomatoidní granulomatóza (Liebow)

+ Lymfatická leukemie B

+ Mantle cell lymfom, lymfom zplášťových buněk

+ Burkittův lymfom

+ Akutní hematopoetické malignity

+ Blastický NKlymfom CD4+/CD56+ (hematodermic neoplasm)

+ Prekursorová lymphoblastická leukemie/lymfom

+ Prekursorová lymfoblastická Bleukemie/lymfom

+ Prekursorová lymphoblastická Tleukemie/lymfom

+ Hodgkinova choroba

+ Kožní infiltráty u granulocytárních leukemií

+ Akutní myeloická leukemie, AML

+ Myelosarkom

+ Chlorom

+ Melanocytární tumory

+ Melanocytární névus

+ Melanocytární névus běžného typu

+ Lentigo simplex

+ Junkční melanocytární névus

+ Smíšený melanocytární névus

+ Intradermální melanocytární névus

+ Nevus spilus

+ Névus zbalonových melanocytů

+ Halo névus

+ Melanocytární névus sklonální melanocytární proliferací

+ Ekzematizovaný melanocytární névus

+ Rekurentní melanocytární névus

+ Melanocytární névus na kožním štěpu

+ Melanocytární névus u těhotných

+ Obrovský melanocytární névus

+ Névus hluboko penetrující (deep penetrating)

+ Névus Spitzové

+ BAP-1 negativní melanocytární névus

+ Pigmentovaný vřetenobuněčný névus (Reed)

+ Modrý névus

+ Modrý névus běžného typu zdendritických melanocytů

+ Modrý névus celulární

+ Zvláštní formy modrého névu

+ Kombinovaný névus

+ Melanocytární névus spojivky

+ Melanom

+ Lentigo maligna

+ Lentigo maligna melanom

+ Intraepidermální melanom (melanom in situ)

+ Povrchově se šířící melanom, SSM

+ Povrchově se šířící melanom svertikálním růstem

+ Nodulární melanom

+ Névoidní melanom

+ Akrolentiginózní a slizniční melanom

+ Melanom ex nevo

+ Melanom zbalonových melanocytů

+ Malobuněčný melanom

+ Desmoplastický melanom

+ Melanom vkongenitálním névu, dítě 6let

+ Melanom spojivky

+ Metastáza melanomu

+ Karcinom zMerkelových buněk

+ Cysty kůže a podkoží

+ Cysty sepiteliální výstelkou

+ Cysty svýstelkou epidermálního typu

+ Epidermální cysta

+ Epidermální cysta kombinovaná sinfekcí HPV

+ Epidermální verukózní cysta kombinovaná sinfekcí HPV

+ Epidermální inkluzní cysta

+ Cysta zvlasové matrix

+ Epidermální proliferující cysta

+ Trichilemální cysta

+ Proliferující trichilemální cysta

+ Dermoidální cysta

+ Cystický teratom

+ Cystický teratom ovaria

+ Pigmentovaná folikulární cysta

+ Steatocystoma multiplex

+ Kožní keratocysta

+ Cysta ztělesného ochlupení (vellus hair cyst)

+ Cystis colli mediana, cysta thyreoglosálního duktu

+ Obrovské komedo

+ Milium

+ Preaurikulární sinus (jamka)

+ Thymická cysta

+ Bronchogenní cysta

+ Branchiální cysta

+ Kožní cysta dolních končetin scylindrickou výstelkou sřasinkami

+ Hlenová a ciliární cysta vulvy

+ Gartnerova cysta

+ Endometriosis

+ Cystis raphe mediana

+ Hidrocystom

+ Ekrinní hidrocystom

+ Apokrinní hidrocystom (a papilární varianta)

+ Apokrinní cystadenom (papilární)

+ Neepiteliální cysty, pseudocysty

+ Ganglion, synoviální cysta

+ Digitální mucinózní pseudocysta

+ Mukokele

+ Sinus pilonidalis

+ Pseudocysta ušního boltce

+ Parazitární cysta

+ Dermatovenerologie

+ Syfilis, lues

+ Gonorrhea

+ Trichomonas vaginalis

+ Pathologie předkožky, phimosis, balanitis

+ Balanitis

+ Balanitis plasmocellularis Zoon

+ Balanitis circinata

+ Phimosis, paraphimosis, frenulum breve, hypospadie a jiné léze penisu

+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga

+ Sbírka histologických preparátů prof. Güntera Burga

+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa

+ Sbírka histologických preparátů prof. Wernera Kempfa

+ Sbírka histologických preparátů dr.Ram Chandra Adhikari

+ Sbírka histologických preparátů kožních infekcí dr.Ram Chandra Adhikari

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated: 10/19/2022

Views: 5937

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.