Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (2023)

De hbo bachelorstudie Docent Muziek is gericht op muziekonderwijs en onderwijs in de Kunst- en Cultuurvakken in bijvoorbeeld (muziek)scholen, het basis- en voortgezet onderwijs en culturele instellingen. De kern van de studie bestaat uit artistieke, pedagogische en didactische vakken. Je leert vorm geven aan de muzikaliteit en het kunst- en cultuurbesef van mensen van alle leeftijden.

Deze opleiding is te volgen als voltijd.

Koninklijk Conservatorium in Den Haag

Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (1)

Deze opleiding kun je volgen bij Koninklijk Conservatorium in Den Haag in Den Haag.

Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (2)

 • Algemeen
 • Toelatingseisen
 • Studenttevredenheid
 • Na de studie
 • Studieloopbaanbegeleiding
 • Veelgestelde vragen
 • Niveau: HBO
 • Soort opleiding: Bachelor
 • Voltijd/deeltijd/duaal: Voltijd
 • Titel: Bachelor
 • Collegegeld 2020/2021: € 2143
 • Collegegeld 2021/2022: € 2168
 • Bekostiging: Overheid
 • Studielast: 240 ECTS

Gerelateerde Thuisstudies

Bekijk alle Docent Muziek gerelateerde thuisstudies

Wanneer word je toegelaten?

Een hogeschool of universiteit kan bepaalde toelatingseisen hanteren, voordat je wordt toegelaten aan de opleiding. Bij deze toelatingseisen wordt er gekeken naar je voorgaande studie en bijbehorend profiel. Zo kan het zijn dat er een eis wordt gesteld aan zowel het niveau als het vakkenpakket. Hieronder vind je de toelatingseisen voor de opleiding Docent Muziek.

Toelatingseisen

Vooropleidingseisen: Havo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke aanvullende toelatingseisen havo: Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Vooropleidingseisen: Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Wettelijke aanvullende toelatingseisen vwo: Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Vooropleidingseisen: Technische en fysieke vaardigheid die blijkt uit: a prima vista spel of zang; gehoor en vaardigheid in solfège; het kunnen spelen of zingen van toonladders met verschillende articulaties; het beheersen van een aangegeven niveau van repertoire; vocaal spel (stemmiddelen, intonatie, adembeheersing, presentatie, talenkennis en ritmiek) of instrumentaal spel (houding, toonvorming, intonatie, adembeheersing, articulatie, dynamiek, frasering, ritmiek en embouchure).; de dispositie om de instrumentele vaardigheden verder te ontwikkelen. Artistieke aanleg die blijkt uit: repertoire interpretatie; expressiviteit in muzikaal spel; muzikale persoonlijkheid; toonvorming, dynamiek en timing

Vooropleidingseisen: Direct toelaatbaar

(Video) Ocasys

Collegegelden

Als je een opleiding gaat volgen aan een universiteit of hogeschool, dan krijg krijg je te maken met het zogeheten collegegeld. Uiteraard wil je weten hoe hoog dit collegegeld is. Hieronder vind je de tarieven en bedragen voor zowel de standaard studies als de collegelden voor een mogelijk intensief programma.

 • Collegejaar 2020
 • Tarief Wettelijk
 • Bedrag € 2143
 • Collegejaar 2021
 • Tarief Wettelijk
 • Bedrag € 2168

Informatie over de opleiding

Hieronder vind je de algemene informatie over de opleiding Docent Muziek, die je kunt volgen bij Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag) in Den Haag. Zo kun je in één oogopslag al gauw een indruk krijgen wat deze hbo-opleiding inhoudt.

Studenten statistieken

 • Aantal studenten aan deze opleiding55 studenten
 • Aantal eerstejaars aan deze opleiding 10 eerstejaars
 • Eerstejaars man 50%
 • Eerstejaars vrouw 50%

Het studieverloop

 • Stroomt door naar tweede jaar 93%
 • Studeert door na afronden opleiding 41%

Studenttevredenheid

Hieronder vind je de uitslag van de Nationale Studenten Enquete voor de opleiding Docent Muziek (voltijd). Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vindt. Reageer hiervoor onderaan de pagina, zodat ook de toekomstige studenten dit kunnen gebruiken bij hun afweging en keuze voor een geschikte opleiding.

Nationale Studenten Enquete

Voor het gemiddelde cijfer van deze voltijd opleiding, zijn er studenten gevraagd om te stemmen. Tijdens de Nationale Studenten Enquete van hebben studenten gestemd op de opleiding Docent Muziek. Waarvan er 0.0% een 1 hebben gegeven, 0.0% een 2, 0.0% een 3, 0.0% een 4 en tot slot heeft 0.0% van alle stemmende studenten een 5 uit 5 gegeven aan deze opleiding.

83%

Percentage afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op arbeidsmarkt.

Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (3)

Afgestudeerd, en nu?

Er worden geregeld afgestudeerden gevraagd wat zij over enkele punten vinden, na het afronden van hun opleiding Docent Muziek (voltijd). Hieronder vind je de resultaten. Uiteraard horen we ook graag van jou wat jij van deze opleiding vond en hoeveel jij er aan gehad hebt op de arbeidsmarkt. Reageer hiervoor onderaan de pagina, zodat ook de toekomstige studenten dit kunnen gebruiken bij hun afweging en keuze voor een geschikte opleiding.

Arbeidsmarktinformatie

94%

Percentage afgestudeerden vond een baan op niveau.

97%

Percentage afgestudeerden vond een baan binnen het vakgebied van de studie.

€ 2,000

(Video) General Programme Presentation Mathematics MSc Leiden University 2022

Bruto startsalaris op basis van 34 uur per week.

27

Werkuren per week (gemiddeld).

0%

Percentage afgestudeerden is werkloos.

97%

Kiest achteraf voor dezelfde studie.

Oordeel van afgestudeerden

83%

Percentage afgestudeerden vindt studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt.

Kansen op de arbeidsmarkt (landelijke cijfers)

goed

Toekomstige prognose arbeidsmarkt.

erg laag

Samenhang baankans met de economie.

erg laag

Uitwijkmogelijkheden naar een andere sector.

laag

Uitwijkmogelijkheden naar een andere beroepsgroep.

(Video) Online voorlichting Leraar Economie Master

test

Meest gekozen beroepen

Hieronder vind je de meest gekozen beroepen, voortkomend uit de opleiding Docent Muziek. Achter het beroep zie je het percentage van de afgestudeerden staan, die dit beroep hebben gekozen. Heb jij deze HBO-opleiding zelf ook gevolgd? Laat ons in de reacties weten welk beroep jij uiteindelijk hebt gekozen!

 • Docenten basisonderwijs15.6% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Muziekleraren (particulier)28.1% heeft gekozen voor dit beroep.

 • Docenten algemene vakken secundair onderwijs40.6% heeft gekozen voor dit beroep.

Reviews, ervaringen en recensies

Wil je een review, recensie of ervaring over Docent Muziek van Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag) in Den Haag achterlaten? Dat kan via het formulier aan de linkerkant. Het e-mailadres is puur voor onze eigen controle en zal niet gepubliceerd worden op deze pagina. Zie je een review of recensie over de studie Docent Muziek dat niet correct is of niet klopt, dan horen wij het graag!

Laat jouw review achter!

Docent Muziek Reviews & Ervaringen

Hieronder vind je enkele reviews en ervaringen van de studie Docent Muziek. Heb je zelf ook ervaring met Docent Muziek van Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag), laat dan nu jouw review achter!

Er zijn nog geen beoordelingen. Schrijf als eerste er een.

Heb je moeite met de juiste opleiding kiezen?

Er zijn genoeg studenten die moeite hebben om de juiste opleiding te vinden. Maar de juiste keuze maken is wel belangrijk, want je zult er toch al snel een aantal jaren aan moeten werken. Twijfel jij of de opleiding Docent Muziek (voltijd) in Den Haag de juiste voor jou is?

Neem dan eens contact op met deze Studiekeuzebegeleiders of Loopbaanbegeleiders in Den Haag!

Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (4)

Veelgestelde Vragen over Docent Muziek

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over Docent Muziek te volgen bij Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag):

Bij welke onderwijsinstelling kan ik de opleiding Docent Muziek volgen?

De opleiding Docent Muziek kun je onder andere bij Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag) in Den Haag volgen.

Hoe hoog bedraagt het collegegeld van de opleiding Docent Muziek?

Als je de opleiding Docent Muziek wil volgen bij Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag), dan is het collegegeld momenteel gesteld op € 2143.

(Video) Online open dag Master Gezondheidszorg | Zuyd Hogeschool

Welke toelatingseisen zijn er als ik van de vwo kom?

Wil je van de havo naar de opleiding Docent Muziek, dan zul je moeten voldoen aan: Vwo met profiel EM, CM, NG, NT.

Hoeveel studenten studeren er aan de opleiding Docent Muziek?

Aan de Docent Muziek van Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag) studeren momenteel rond de 55 studenten.

Hoeveel afgestudeerden hebben een baan kunnen krijgen na deze opleiding?

Van alle afgestudeerden aan de opleiding Docent Muziek van Koninklijk Conservatorium (Hogeschool der Kunsten Den Haag) heeft 0% geen baan kunnen krijgen.

Adresgegevens

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA, Den Haag
Zuid-Holland

Postadresgegevens

Juliana van Stolberglaan 1
2595 CA, Den Haag
Zuid-Holland

070 - 3151515

Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (5)Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (6)Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (7)Docent Muziek - Voltijd - Studiegids.nl (8)

 • Was deze informatie nuttig?
 • JazekerNee

Vragen of opmerkingen? Reageer nu!

Klik hier om te reageren


Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 16/03/2023

Views: 5995

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.